Kaišiadorių vyskupijos Carito įsteigti Paparčių šv.Juozapo šeimos namai yra krikščionišku artimo meilės principu grindžiama socialinės globos įstaiga, skirta gyventi Kaišiadorių rajono savivaldybės ir Kaišiadorių vyskupijos teritorijos vaikams, patekusiems į krizines situacijas.  Šeimos  namai įkurti 1997m. gruodžio 17d. namų įkūrėjas - Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis.

Šeimos namų direktorė Rūta Kanclerytė.

Šeimos namų tikslas-užtikrinti globojamam vaikui globos, ugdymo(mokymo, lavinimo ir auklėjimo), socialines paslaugas, sudaryti  kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

Šeimos namai vaikams kartais tampa tik laikinais namais, ir po tam tikro laiko, jie vėl grįžta į savo šeimas, kiti apsigyvena globėjų šeimose, tačiau yra vaikų kuriems šeimos namai tampa nuolatiniais namais. Beveik visi šeimos namuose gyvenantys vaikais turi diagnozuota – elgesio ir emocijų sutrikimą, kuris neleidžia jiems sukaupti dėmesio, greit išmokti naujų dalykų. Šiems vaikams ypač reikalingas indvidualus dėmesys, kantrybė, nuolatinis priminimas, ir buvimas šalia.

                      Nuo 2013 m. vasario mėnesio šeimos namai atidarė Vaikų Dienos Centro (VDC) padalinį šiuo metu jį lanko 35 vaikai. Jau keletą metų dirbame pagal intensyvios krizių įveikimo pagalbos programą, vaikams kurie dėl įvairių priežasčių buvo paimti iš šeimos, ir po kelių dienų grąžinti.

Vaikai  dažniausiai patenka  patyrę nepriežiūrą, fizinį, psichologinį smurtą, labai dažnais atvejais seksualinę prievartą, pedagoginį, medicininį apleistumą. Jie nepasitiki suaugusiais ir pyksta ant viso pasaulio. Pirmasis globos namų darbuotojų darbas būna ne tik pagydyti jų kūną, bet ir sielą, išmokyti džiaugtis vaikyste.      

                      Šeimos namuose vaikai yra mokinami savarankiško gyvenimo, jie patys tvarkosi kambarius, namus, prižiūri daržą, gėlyną. Vaikai atvykę į šeimos namus būna apleidę savo mokslus, tačiau bendromis pastangomis, vaikai, mokindamiesi šalia šeimos namų esančioje mokykloje pasiekia puikių rezultatų. Šeimos  namuose atsiskleidžia vaikų kūrybiškumas ir noras gyventi kitaip nei kad gyveno jų tėvai. Vaikų dienos centrą lankantys vaikai, kartu ruošia namų darbus, žaidžia žaidimus, užsiims kūrybine veikla, mokinasi gaminti valgį, lavinasi.

                      Nuo 2015 metų šeimos namai teikia paramą ir motinoms su vaikais. Tai dažniausia skurstančios, gyventi neturinčios kur motinos, kurioms trūksta socialinių įgūdžių. Gyvendamos savarankiško gyvenimo namuose motinoms, jos mokinasi prižiūrėti vaikus, rūpintis buitimi.

                      2016 metų pavasarį, Paparčių šv. Juozapo vaikų globos namai atliepdami socialinių paslaugų poreikį ir tai kad pavadinimas neparodo socialinių paslaugų gausos, pakeitė pavadinimą ir tapo VŠĮ PAPARČIŲ ŠV. JUOZAPO ŠEIMOS NAMAI. Taip parodydami, kad visa šeima pas mus gali gauti pagalbą, paramą, ar bent gerą žodį. Jau ir kaimo žmonės eina pas mus, kad galėtų nusimaudyti, išsiskalbti drabužius, ar pabendrauti su psichologu. Šeimos namai tampa maža sala, dideliame kaime. Nuo 2018 metų vaikai gyvena bendruomeniniuose vaikų namuose „Beržynės sodyboje“ Paparčiuose ir nuo 2019 metų bute Kaišiadoryse „Gedimino sapnas“, artimiausiu metu planuojama įsigyti sodybą Žasliuose.

Nuo 2017 metų sausio šeimos namai organizuoja mokymus Kaišiadorių rajono gyventojams norintiems globoti vaikus savo šeimoje. Socialiniai darbuotojai, GIMK mokytojai (globėjų įtėvių mokymo ir konsultavimo mokytojai), nuolat konsultuoja žmonės norinčius ar jau globojančius vaikus. Kartu su globėjais sprendžiama iškilusius sunkumus, ieškome būdų palengvinti globą. Mūsų tikslas, kad vaikai negyventų globos namuose, o turėtų tikrus namus, tikrą šeimą, mums svarbu stiprinti šeimas norinčias globoti vaikus. Nuo 2018 metų liepos 1 dienos šeimos namai tapo ir Globos centru – kuriame Kaišiadorių rajono globėjai (rūpintojai), globojami vaikai (rūpintiniai) gauna socialinę, psichologinę, savitarpinę pagalbą, esame tam kad būtume šalia, padėtume išklausytume, būsimiems globėjams padėtume pasiruošti tapti globėjais.

Paskutinį mėnesį Vasaris 2023 Kitą mėnesį
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
week 5 1 2 3 4 5
week 6 6 7 8 9 10 11 12
week 7 13 14 15 16 17 18 19
week 8 20 21 22 23 24 25 26
week 9 27 28

 zenklas1

 zenklas2

Projekto logotipas

„Vaikų gerovės ir saugumo didinimas,
paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams)
kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“
Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001